Klasyfikacje języków turkijskich – część 1

turkijskie_na_woofli2W poprzednim artykule przedstawiłam zarys różnorodności narodów turkijskich i czynniki, które wpływały na rozwój ich języków. Kolejne dwa poświęcę klasyfikacjom języków turkijskich. Pierwsze próby usystematyzowania tej wielkiej grupy języków i dialektów ich badacze podejmowali w XIX w. Ogromny obszar ich występowania utrudniał im gromadzenie i analizę materiału. Dziś, mimo ułatwień w prowadzeniu badań i przetwarzaniu danych, nadal nie istnieje jedna klasyfikacja, która zadowoliłaby wszystkich turkologów. Zapraszam więc do zapoznania się z niektórymi z nich.

Uwaga: wymienione w poszczególnych klasyfikacjach nazwy języków mogą się różnić, gdyż przytaczam je w wersji użytej przez autorów. Na przykład język tofalarski jest w niektórych z nich nazywany karagas.

Według polskiego językoznawcy Alfreda Majewicza klasyfikacje języków dzielą się na genetyczne (kryterium pokrewieństwa), geograficzne (kryterium sąsiedztwa) i typologiczne (kryterium cech struktur językowych, niezależnych od pokrewieństwa i sąsiedztwa). W praktyce zapewne trudno uniknąć zastosowania w klasyfikacji więcej niż jednego kryterium. Jak już wspomniałam, klasyfikacje języków turkijskich zaczęły powstawać w XIX wieku. Najbardziej znane spośród wczesnych klasyfikacji genetycznych są dziełami rosyjskiego turkologa Wasilija Radłowa (1837-1918) i fińskiego językoznawcy Gustafa Johna Ramstedta (1873-1950). Nieprzypadkowo wymieniam je razem. Obydwie opierają się na kryterium geograficznym i mają pewne wspólne cechy, choć w zastosowanym przez autorów przyporządkowaniu języków do grup pokrewieństwa widać różnice.

Tak wygląda klasyfikacja języków turkijskich sporządzona przez Radłowa:

 1. Grupa wschodnia
  • Języki i dialekty ałtajskich, obskich i jenisejskich narodów turkijskich oraz czułymskich Tatarów
  • Język karagas (tofalarski, tofa)
  • Język chakaski
  • Język szorski
  • Język tuwiński
 2. Grupa zachodnia
  • Dialekty Tatarów z zachodniej Syberii
  • Język kirgiski
  • Język kazachski
  • Język baszkirski
  • Język tatarski
  • Język karakałpacki
 3. Grupa środkowoazjatycka
  • Język ujgurski
  • Język uzbecki
 4. Grupa południowa
  • Język turkmeński
  • Język azerski
  • Język turecki
  • Niektóre dialekty języka krymskotatarskiego z południowego wybrzeża Krymu
 5. Język jakucki

 

Ramstedt zaś podzielił języki turkijskie w następujący sposób:

 1. Język czuwaski
 2. Język jakucki
 3. Grupa północna: wszystkie turkijskie języki i dialekty Ałtaju i przyległych rejonów
 4. Grupa zachodnia
  • Język kirgiski
  • Język kazachski
  • Język karakałpacki
  • Język nogajski
  • Język kumycki
  • Język karaczajski
  • Język karaimski
  • Język tatarski
  • Język baszkirski
  • Język kumański*
  • Język kipczacki*
 5. Grupa wschodnia
  • Język nowoujgurski
  • Język uzbecki
 6. Grupa południowa
  • Język turkmeński
  • Język azerski
  • Język turecki
  • Język gagauski

Obaj językoznawcy wyodrębnili język jakucki, umieszczając go w pozycji izolowanej, nienależącej do żadnej z grup. Podobnie jest u Ramstedta z czuwaskim, w ogóle nieuwzględnionym przez Radłowa. Język ten, będący obecnie jedynym żywym językiem spokrewnionym z protobułgarskim, cechują znaczne odmienności fonetyczne odróżniające go od pozostałych języków turkijskich – także od tatarskiego i baszkirskiego, mimo bezpośredniego sąsiedztwa. Odrębność jakuckiego wynika natomiast z tego, że rozwijał się on w izolacji, przyjmując wiele zapożyczeń mongolskich i tunguskich. Ani Radłow, ani Ramstedt nie wspomnieli jednak o bliskim jakuckiemu języku dołgańskim, uznawanym przez dłuższy czas za jego dialekt, ani też o językach turkijskich używanych w Iranie i Afganistanie. W klasyfikacji Ramstedta znalazło się zaś miejsce dla dwóch języków wymarłych – kumańskiego i kipczackiego (oznaczone kursywą*).

Dużą popularność zdobyła zaproponowana w 1922 r. klasyfikacja Aleksandra Samojłowicza (1880-1938). Jest ona dotychczas uznawana za jedną z najważniejszych w historii badań turkologicznych.

 1. Grupa bułgarska (grupa r)
  • Język protobułgarski
  • Język czuwaski
 2. Grupa ujgurska (grupa północno-wschodnia, grupa d)
  • Język staroujgurski
  • Język chakaski
  • Język szorski
  • Język tuwiński
  • Język tofalarski
  • Język jakucki
  • Język dołgański
 3. Grupa kipczacka (grupa północno-zachodnia, grupa tau)
  • Język tatarski
  • Język baszkirski
  • Język kazachski
  • Język kirgiski
  • Język ałtajski
  • Język karaczajsko-bałkarski
  • Język kumycki
  • Język krymskotatarski
 4. Grupa czagatajska (grupa południowo-wschodnia, grupa tag-łyk)
  • Język nowoujgurski
  • Język uzbecki
 5. Grupa kipczacko-turkmeńska (grupa tag-ły)
  • Zachodnie dialekty języka uzbeckiego
 6. Grupa oguzyjska (grupa południowo-zachodnia, grupa oł)
  • Język turecki
  • Język azerski
  • Język gagauski
  • Język turkmeński

Tu także zostały uwzględnione języki wymarłe: protobułgarski i staroujgurski. Co ciekawe, jakucki i dołgański nie zostały wydzielone, lecz znalazły się w grupie ujgurskiej. Samojłowicz wyróżnił za to zachodnie dialekty języka uzbeckiego.

Bardziej rozbudowaną klasyfikację, z podziałem grup na podgrupy, sporządził Gabdułchaj Achatow (1927-1986), radziecki turkolog pochodzenia tatarskiego.

 1. Grupa kipczacka
  • Podgrupa kipczacko-bułgarska
   • Język tatarski
   • Język Tatarów syberyjskich (dialekty zachodnio- i wschodniosyberyjski)
   • Język baszkirski
  • Podgrupa alańsko-scytyjska
   • Język karaczajski
   • Język bałkarski
   • Północne dialekty języka krymskotatarskiego
  • Podgrupa aralsko-kaspijska
   • Język kazachski
   • Język kirgiski
   • Język karakałpacki
   • Język nogajski
 1. Grupa bułgarska
  • Podgrupa bułgarsko-czuwaska
   • Język czuwaski
 1. Grupa kipczacko-środkowoazjatycka
  • Podgrupa kipczacko-ujgurska
   • Język uzbecki
   • Język ujgurski
 1. Grupa oguzyjska
  • Podgrupa oguzyjsko-osmańska
   • Język turecki
   • Język azerski
   • Język salarski
   • Język gagauski (Mołdawia)
   • Południowe dialekty języka krymskotatarskiego
  • Podgrupa oguzyjsko-turkmeńska
   • Język gagauski
   • Język kumycki
   • Język turkmeński
 1. Grupa syberyjsko-ałtajska
  • Podgrupa jakucka
   • Język jakucki
   • Język dołgański
  • Podgrupa karagasko-tuwińska
   • Język tuwiński
  • Podgrupa chakaska
   • Język chakaski
   • Język kiuryński
   • Język szorski
   • Północne dialekty języka ałtajskiego
   • Język sary-ujgurski (język „żółtych Ujgurów”)
   • Język fuyu-kirgiski
  • Podgrupa ałtajska
   • Południowe dialekty języka ałtajskiego

Tu już robi się ciekawie. W każdej grupie jest kilka podgrup, a ponadto niektóre nazwy się powtarzają. Na przykład istnienie odrębnej grupy bułgarskiej wcale nie przeszkadza temu, by w grupie kipczackiej była podgrupa kipczacko-bułgarska. Ponadto języki: ałtajski i krymskotatarski zostały podzielone na dialekty należące do różnych podgrup. Czuwaski tradycyjnie na pozycji izolowanej. Z kolei jakucki nie został wydzielony osobno, lecz, tym razem, wraz z dołgańskim jako podgrupa jakucka, umieszczony w grupie syberyjsko-ałtajskiej.

W drugiej części artykułu przedstawię klasyfikacje Baskakowa, Tekina i Djaczka.


Zobacz również:

Różnorodność języków turkijskich

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Teraz masz możliwość komentowania za pomocą swojego profilu na Facebooku.
ZALOGUJ SIĘ